28/01/2015
Bij het melden van schade's aan zendingen verwijzen wij graag nogmaals naar het item over hoe hier mee om te gaan op de pagina Retouren.
In verband met aansprakelijk stellen van de vervoerders moeten wij vrij specifieke eisen stellen aan deze meldingen.
Melding binnen 4 kalender dagen en een serie foto's. Voor de onderwerpen van de foto's zie pagina Retouren