02/05/2013
Gister 1-5-2013 zijn om nog niet nader verklaarbare redenen geen track and trace codes verzonden aan alle klanten die een bestelling hadden lopen.
De pakketten en voormeldingen zijn door DS Magazijn correct aangeleverd, echter zijn binnen de verstuurde voormeldingen geen gegevens van de afzenders meegezonden.
Het systeem van PostNL, dat de codes verzend, beschikte hiermee niet over de email adressen om de data aan te verzenden.
Het probleem wordt op dit moment onderzocht en hersteld.
Daar de meeste pakketten al zijn afgeleverd voordat wij handmatig de codes kunnen rondsturen zullen wij dit achterwegen laten
Mocht u van een betreffende zending alsnog een track and trace code willen ontvangen, stuurt u dan een mail met het betreffende ordernummer naar info@dsmagazijn.nl